Ten sklep korzysta z cookies. Polityka Cookies.

Regulamin sklepu internetowego Wikmaks
I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW
1. Strona „www.wikmaks.pl ” (zwana dalej „sklepem internetowym Wikmaks” lub „sklepem”) jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest P.P.H.U. Wikmaks Anna Plaskowska ul. Nad Koplą 9 62-021 Paczkowo, NIP: 782 216 21 23 REGON: 300156230
Klienci mogą kontaktować się z firmą za pomocą adresu mailowego sklep@wikmaks.pl
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej.
3. Dostawy towarów realizowane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Ceny podane w „sklepie internetowym Wikmaks”, wyświetlone w dniu złożenia zamówienia, obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.
5. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich.
6. Sklep internetowy Wikmaks” zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, a także do zmiany asortymentu.
7. Umowa dotycząca zakupu produktów w sklepie internetowym Wikmaks ma charakter terminowy i trwa do czasu zrealizowania zamówienia. Miejscem spełnienia umowy jest adres dostawy.
8. Klient składa zamówienie w „sklepie internetowym Wikmaks” poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, przy czym może dokonać transakcji jednorazowej lub zarejestrować się jako stały Klient, podając własne hasło i login.
9. Klient jest zobowiązany do zapłaty za towar i wybraną formę przesyłki. W przypadku niedokonania płatności, zamówienie nie będzie realizowane.
10. Klient ma do wyboru formy płatności za zamówiony towar: przelewy24, przelew tradycyjny (realizowany w banku lub na poczcie).Dostępnymi formami dostawy są: przedpłacona przesyłka Pocztą Polską lub kurierem.
11. Procedura realizacji zamówienia zaczyna się w momencie wpływu na rachunek bankowy zapłaty za zamówiony towar.
12. Zamówiony towar jest wysyłany do Klienta w ciągu 2-3 dni roboczych od spełnienia warunków określonych w punkcie 9. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może ulec wydłużeniu do 14 dni kalendarzowych, o czym Klient zostanie powiadomiony najszybciej, jak to możliwe.
13. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta uzależniony jest od wybranej formy dostawy. Poczta Polska dostarcza przesyłki w ciągu 2-3 dni roboczych od daty nadania, kurier 2 dni od daty nadania przesyłki.
14. Do każdego zakupionego towaru drukowany jest paragon( na życzenie klienta faktura) i dołączany do paczki.

II. ZWROTY (prawo odstąpienia od umowy)
1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz 827)
Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odebrania przesyłki, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
2. Formularz odstąpienia od umowy w wersji do druku, dostępny jest na końcu tego regulaminu.
3. Od umowy można odstąpić wysyłając formularz odstąpienia od umowy pocztą lub e-mailem na adres: sklep@wikmaks.pl
4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru, jeżeli korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku:
- gdy przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- gdy przedmiotem umowy jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- gdy przedmiotem umowy są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
1. Razem ze zwracanym towarem Klient zobowiązany jest odesłać paragon/fakturę, jak również dołączyć informację o sposobie zwrotu pieniędzy (np. przelew na konto, przekaz pocztowy, wymiana towaru na inny).
2. Klient odsyła zwracany towar na własny koszt. Nie przyjmujemy przesyłek „za pobraniem”.
III. REKLAMACJE
1. Wszystkie towary oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad i wprowadzone na rynek legalnie.
2. Towar przed wysłaniem do Klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym oraz zgodności z zamówieniem.
3. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych otrzymanego towaru lub niezgodności towaru z zamówieniem, Klient ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi.
4. W przypadku, gdy po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne lub stwierdzi niezgodność towaru z zamówieniem, ma prawo złożenia w „sklepie internetowym Wikmaks” reklamacji.
5. Dział Reklamacji maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy jej zasadność. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi pod adres podany w formularzu reklamacyjnym. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania należy rozumieć jako jej uznanie.
6. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie przesłanego formularza reklamacji. Bez właściwie wypełnionego formularza wyjątek stanowi pisemne oświadczenie opisane w pkt. 12. tego rozdziału, reklamacje nie będą rozpatrywane.
7. Formularz reklamacji w wersji do wydrukowania znajduje się na stronie www.wikmaks.pl
8. Formularz należy wysłać pod adres: P.P.H.U. Wikmaks ul. Nad Koplą 9  62-021 Paczkowo lub mailowo na adres sklep@wikmaks.pl.
9. Nie przyjmujemy przesyłek „za pobraniem”.
10. Do rozpatrzenia reklamacji może okazać się konieczne odesłanie towaru, o czym Klient zostanie poinformowany.
11. W sytuacji, gdy Klient nie ma możliwości wydrukowania formularza ze strony internetowej, reklamacja będzie rozpatrywana na podstawie pisemnego oświadczenia.
12. W podpisanym przez reklamującego oświadczeniu należy podać:
imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy
dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość)
nazwę, numery, ilość towarów, które są zwracane
powód reklamacji
informację o sposobie zwrotu pieniędzy (np. przelew na konto, przekaz pocztowy, wymiana towaru na inny, wolny od wad)
13. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi pod adres podany w formularzu reklamacyjnym. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania należy rozumieć jako jej uznanie.
14. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem:sklep@wikmaks.pl

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) informujemy, że dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych PP.H.U. Wikmaks . z siedzibą w Gruszczynie, przy ul.Katarzyńskiej 83 , 62-006 Kobylnica.
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia przez Klienta w sklepie internetowym Wikmaks.
3. W celu dostarczenia zamówionego towaru do Klienta, dane osobowe są przekazywane firmom transportowym zgodnie z wybranym sposobem przesyłki (Poczta Polska, kurier k-ex )
4. Sklep internetowy Wikmaks stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystania ze sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.
5. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Złożenie zamówienia w „sklepie internetowym Wikmaks oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z 2002 roku).
2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury.
3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
4. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a właścicielem „sklepu internetowego Wikmaks ” z chwilą dokonania zapłaty za towar.
5. Prawem właściwym do umowy sprzedaży towarów między Sklepem a Klientem jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz 827).Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez sklep internetowy Wikmaks będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,znajdują się pod adresem:www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
6. Sklep internetowy Wikmaks zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.wikmaks.pl.
Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu realizowane są według zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.03.2016r.

Formularz reklamacji towaru

Formularz zwrotu wymiany